BÁN THUỐC THEO ĐƠN THUỐC ĐIỆN TỬ
QUA Y TẾ BOX

Đăng kí trở thành đối tác,
bán thuốc theo đơn thuốc điện tử
cho khách hàng trên Y Tế Box

Trang Thương Mại Điện Tử Y Tế Box

Ưu điểm của sản phẩm

Các gói quảng cáo phù hợp để cạnh tranh hơn

Các gói quảng cáo phù hợp để cạnh tranh hơn

Các gói quảng cáo đi kèm trên ứng dụng để giúp cửa hàng nổi bật hơn so với các cửa hàng khác, giúp gia tăng doanh thu

Không cần lo vận hành ship hàng, chỉ cần bán

Không cần lo vận hành ship hàng, chỉ cần bán

Toàn bộ quy trình kể từ khi nhận đơn hàng và giao đến tay khách hàng đã có Medcomm lo, cơ sở chỉ cần liên kết và bán hàng

Có chức năng review cơ sở cung ứng thuốc

Có chức năng review cơ sở cung ứng thuốc

Giúp cơ sở xây dựng uy tín trên nền tảng bán thuốc online, bằng nhận xét của khách quen

Liên kết trực tiếp từ đơn thuốc điện tử

Liên kết trực tiếp từ đơn thuốc điện tử

Đơn thuốc điện tử của bệnh nhân trên Y Tế Box liên kết trực tiếp sang phần mua thuốc, để người bệnh có thể mua được đơn từ cửa hàng gần nhất

Giúp cơ sở cung ứng thuốc tiếp cận nhiều khách hàng hơn

Giúp cơ sở cung ứng thuốc tiếp cận nhiều khách hàng hơn

Bán được thêm hàng qua cả hình thức bán online, vẫn đảm bảo bán thuốc theo đơn

Tìm hiểu thêm về sản phẩm