May 8, 2023

Yêu cầu hoàn thành kê đơn thuốc điện tử đúng lộ trình

(BĐ) - Theo thông tin từ Sở Y tế, qua theo dõi trên hệ thống thông tin quốc gia về quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn, đến ngày 4.5.2023, toàn tỉnh chỉ có 5 đơn vị thực hiện, cụ thể: BVĐK tỉnh (83.388 đơn), TTYT huyện Tây Sơn (2.833 đơn), TTYT TP Quy Nhơn (9.806 đơn), BVĐK Hòa Bình (4 đơn), Bệnh viện Bình Định (1 đơn).

Để triển khai thực hiện việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử đúng lộ trình theo quy định của Bộ Y tế, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh cử cán bộ thực hiện việc đăng ký thông tin của đơn vị và người kê đơn thuốc tại đơn vị lên hệ thống thông tin quốc gia về quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn tại trang thông tin điện tử: https://donthuocquocgia.vn/theo hướng dẫn tại Quyết định số 808/QĐ-BYT ngày 1.4.2022 của Bộ Y tế.

Sở Y tế giao TTYT huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn trạm y tế xã, phường, thị trấn trực thuộc thực hiện việc đăng ký. Hoàn thành việc đăng ký thông tin trước ngày 16.5.2023 để Sở Y tế kiểm tra, cấp mã định danh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và mã người hành nghề.

Các đơn vị tổ chức thực hiện đúng và đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Thông tư số 27/2021/TT-BYT. Trong đó lưu ý các nội dung, gồm: Gửi đơn thuốc điện tử lên hệ thống đơn thuốc quốc gia theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế ngay sau khi kết thúc quy trình khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh ngoại trú và trước khi người bệnh ra viện đối với người bệnh nội trú; tổng hợp toàn bộ thuốc mà người bệnh sử dụng trong quá trình điều trị nội trú và gửi lên hệ thống đơn thuốc quốc gia trước khi người bệnh ra viện.

Được biết, tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 04/2022/TT-BYT quy định lộ trình thực hiện việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử như sau: Đối với các bệnh viện từ hạng 3 trở lên hoàn thành trước ngày 31.12.2022; đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác hoàn thành trước ngày 30.6.2023.

T. KHUY