Nov 3, 2023

TRAO TẶNG SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA GIẢI PHÁP GỬI ĐƠN THUỐC ĐIỆN TỬ

Chiều 27-7, Hội tin học y tế Việt Nam, Công ty Cổ phần mạng y tế cộng đồng (Medcomm) trao tặng Sở Y tế tỉnh "Giải pháp gửi đơn thuốc điện tử". Đây là giải pháp công nghệ thông tin được trao tặng hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ các cơ sở y tế ở tỉnh thực hiện gởi đơn thuốc điện tử đến người bệnh, theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Sau lễ trao tặng, Sở Y tế, Hội tin học Y tế tổ chức tập huấn triển khai Thông tư 27 (ban hành năm 2021) và Thông tư 04 (năm 2022) của Bộ Y tế về việc kết nối liên thông hệ thống thông tin Quốc gia về quản lý, kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn cho gần 500 người đại diện cho các cơ sở khám chữa bệnh, nhà thuốc, quầy thuốc tư nhân ở tỉnh. Tại lớp tập huấn, các học viên được cập nhật: Quy định pháp luật liên quan đến việc thực hiện kê đơn thuốc điện tử, bán thuốc theo đơn điện tử; hướng dẫn một số chức năng trên hệ thống đơn thuốc quốc gia, địa chỉ https://donthuocquocgia.vn; đăng ký cơ sở khám chữa bệnh, đăng ký bác sỹ kê đơn, quản lý mã liên thông,...; triển khai hỗ trợ các cơ sở khám, chữa bệnh liên thông đơn thuốc, gửi đơn thuốc bằng hình thức điện tử tới người bệnh;  hỗ trợ các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh thực hiện bán thuốc theo đơn bằng mã đơn thuốc điện tử trên phần mềm quản lý bán lẻ thuốc của các cơ sở...

Theo báo cáo của Sở Y tế, toàn tỉnh Khánh Hoà có 180/183 cơ sở khám chữa bệnh được cấp mã liên thông. Trong đó, chỉ có 84 cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện liên thông gửi đơn thuốc về hệ thống, 96 cơ sở khám chữa bệnh đã được cấp mã nhưng chưa liên thông đơn thuốc.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế tiếp nhận "Giải pháp gửi đơn thuốc điện tử" từ Medcomm