May 4, 2023

Sở Y tế tổ chức lễ trao tặng ứng dụng gửi đơn thuốc bằng hình thức điện tử

Chiều ngày 27/4, Sở Y tế tổ chức buổi lễ trao tặng ứng dụng gửi đơn thuốc bằng hình thức điện tử giữa Công ty cổ phần mạng y tế cộng đồng và Sở Y tế tỉnh Nghệ An.

Tham dự buổi lễ có DSCKII Trần Minh Tuệ - PGĐ Sở Y tế; Ông Nguyễn Hữu Trọng - Tổng thư ký Hội Tin học y tế; Bà Lê Anh Phương - Chủ tịch Công ty CP bác sĩ vì cộng đồng; Đại diện lãnh đạo Công ty CP mạng y tế cộng đồng; Đại diện Lãnh đạo, cán bộ phụ trách CNTT các Bệnh viện tuyến tỉnh trong và ngoài công lập trên địa bàn thành phố Vinh.

Anh-tin-bai

DSCKII. Trần Minh Tuệ - PGĐ Sở yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh, các đơn vị trực thuộc

trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai đăng kí thông tin cơ sở và người kê đơn thuốc tại cơ sở

Ngày 20/12/2021, Bộ Y tế vừa ra Thông tư số 27/2021/TT-BYT quy định về nội dung và việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử (viết tắt là đơn thuốc điện tử) và giá trị pháp lý của đơn thuốc điện tử. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2022.

Theo đó, đơn thuốc điện tử được lập, hiển thị, ký số, chia sẻ và lưu trữ bằng phương thức điện tử đáp ứng các quy định của Thông tư này có giá trị pháp lý như đơn thuốc giấy.

Anh-tin-bai

Các đại biểu tham dự tại buổi lễ

Các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) thực hiện kê đơn thuốc điện tử theo lộ trình với hạn hoàn thành sau: Bệnh viện từ hạng 3 trở lên phải hoàn thành trước ngày 30/6/2022; các cơ sở KCB khác phải hoàn thành trước ngày 1/12/2022.

Phát biểu tại buổi lễ DSCKII Trần Minh Tuệ - PGĐ Sở Y tế thay mặt ngành Y tế Nghệ An cảm ơn Công ty Medcomn đã luôn hỗ trợ, đồng hành cùng ngành y tế Nghệ An trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ hơn nữa của công ty trong thời gian tới.

Anh-tin-bai
Sở Y tế đón nhận ứng dụng gửi đơn thuốc bằng hình thức điện tử

Đồng chí Phó Giám đốc Sở Y tế cũng yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh, các đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai đăng kí thông tin cơ sở và người kê đơn thuốc tại cơ sở, phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm quản lý khám chữa bệnh để thực hiện kết nối liên thông đơn thuốc đã kê tới hệ thống thông tin quốc gia kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn của Bộ Y tế. Giao nhiệm vụ cho phòng Nghiệp vụ Y cử cán bộ đầu mối hướng dẫn, kiểm tra và báo cáo tình hình thực hiện việc kê đơn thuốc điện tử, hướng tới mục tiêu 100% các cơ sở y tế đồng bộ kê đơn thuốc điện tử trong khám, chữa bệnh trên địa bàn toàn tỉnh và trên hệ thống phần mềm quốc gia./.

Phạm Hường